Wildhood Foundation

Wildhood Foundation beskytter vildmarksområder, der er vigtige for biodiversiteten og tusindvis af dyreliv. Indsamlingen går til udvalgte lokale initiativer, der forsvarer dyrelivet mod krybskytteri og ulovlig handel i lokalområdet i nogle af det sydlige Afrikas mest berørte områder.
 
Gør som Golf Plaisir - støt Wildhood for at bevare en levende planet!

Truslen mod biologisk mangfoldighed

Aldrig før i menneskehedens historie har naturen været under så stort pres som nu. De økosystemer, som mennesker og andre arter er afhængige af, forsvinder i et stadig hurtigere tempo og en million plante- og dyrearter er truet af udryddelse – ifølge FN’s videnskabelige panel. Truslen mod biologisk mangfoldighed anses for at være mere akut end klimaændringer og er blevet fremhævet som en af ​​de største globale risici af World Economic Forum i flere år i træk.

Hvert år bliver 20.000 elefanter dræbt i den ulovlige jagt på elfenben og med kun omkring 350.000 elefanter tilbage på det afrikanske kontinent, er det et kapløb med tiden at redde arten fra udryddelse. Krybskytteri er en af ​​de største trusler mod biodiversiteten og bæredygtige økosystemer. Bevarelsen af ​​dyrelivet og deres miljøer er et globalt anliggende, ikke kun ud fra et bæredygtighedsperspektiv, men også ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv, da handelen giver næring til organiseret kriminalitet og skaber ustabilitet i lokalsamfundene.

Om Wildhood Foundation

Wildhood Foundation blev grundlagt i 2016 som en reaktion mod det udbredte krybskytteri og den ulovlig handel med dyreliv i Afrika. Wildhoods formål er at bidrage til en effektiv beskyttelse af truede arter i nogle af Afrikas mest berørte områder med det mål at bevare vores planets ikoniske arter og økosystemer for fremtidige generationer.

WILDHOODS MISSION

•   Aktivere og opskalere indsatser, der beskytter vilde dyr og natur

•   Øge viden om truslen mod dyrelivet og deres miljø

•   Påvirke den offentlige mening og lovgivning gennem debat og politisk arbejde

WILDHOOD FINANSIERING

•   Rekruttering og uddannelse af kvindelige parkvagter

•   Hunde, der er trænet til at hjælpe parkvagterne i deres arbejde

•   stipendier til skolebørn i områder omkring vildmarken

Wildhood beskytter over 1 million hektar vildmark i Sydafrika og Zimbabwe; områder, der er vigtige for biodiversiteten og tusindvis af arter. I 2022 vil beskyttelsen udvides til yderligere 2,7 millioner hektar vildmark i Botswana og Mozambique, hvor sidstnævnte vil omfatte en af ​​Afrikas længste og mest artsrige kyststrækninger. Arbejdet beskæftiger 201 kvinder fra landsbyer omkring ørkenen (hvoraf 120 er parkbetjente) og gavner 362 lokale husstande med 846 børn i skolealderen. I de områder, som Wildhood beskytter, er bestanden af ​​vilde dyr steget med 400 % på fire år, og krybskytteri er faldet med op til 80 %.

Uddannelse af unge

Uddannelse er et af de vigtigste redskaber i det forebyggende arbejde med at beskytte vilde dyr og natur. Desværre bliver mange børn i afrikanske landdistrikter nægtet adgang til uddannelse, fordi skolepenge står mellem dem og muligheden for en lysere fremtid. Derfor lancerede Wildhood i 2021 et særligt projekt med legater til skolebørn i landsbyer omkring vildmarken, hvor de kvindelige parkbetjente arbejder. Ved at indføre bevaringsprogrammer i undervisningen ønsker Wildhood at skabe betingelserne for, at disse børn kan vokse op med en respekt for og kærlighed til naturen, der gør dem i stand til at blive næste generations dyre- og naturhelte!

Dokumentarfilm


“Wildhood er et bevis på, at en lille organisation kan gøre en stor forskel. Siden starten i 2016 har vi indsamlet over 8 millioner DKK og i dag bidrager vi til beskyttelsen af ​​1.000.000 hektar vildmark i det sydlige Afrika. Sammen med vores donorer og partnere, skaber vi en verden, hvor næsehorn, løver og elefanter forbliver i naturen i de kommende generationer!”

Filippa Tarras-Wahlberg
Grundlægger af Wildhood Foundation

 

Læs mere på wildhood.org
Følg: @wildhoodfoundation  |  filippa@wildhood.org
Tel: +46 72 – 449 15 00